Ważne daty

Styczeń 2017 – Otwarcie rejestracji, opłat, wysyłanie streszczeń/artykułów

16 czerwca 2017 – Ostateczny termin przyjmowania streszczeń/artykułów

1 lipca  2017 – Potwierdzenie przyjęcia materiałów do druku

1 lipca  2017 – Zakończenie rejestracji autorów nadesłanych prac, wniesienie opłaty konferencyjnej

18 sierpnia 2017 – Zakończenie rejestracji pozostałych uczestników, wniesienie opłaty konferencyjnej

20–23 września 2017 – Konferencja Inżynierii Mineralnej MEC2017

 

Zgłoszenia referatów

Zgłoszone streszczenia lub pełne artykuły (do 10 stron), mogą być przedstawione zarówno w formie ustnej jak i plakatu, po wcześniejszej akceptacji Komitetu Organizacyjnego. Referaty powinny dotyczyć szeroko rozumianej przeróbki kopalin, fizykochemicznych podstaw procesów mineralurgicznych, procesów bio- i hydrometalurgicznych, aspektów środowiskowych i innych podanych w zakresie tematyki konferencji. Przesłane przez autorów i zaakceptowane przez Komitet Organizacyjny, zgodnie z wolą autora lub autorów streszczenia czy też pełne artykuły, zostaną opublikowane  w czasopiśmie  E3S Web of Conferences oraz będą indeksowane przez ISI Web of Science.

Pełne artykuły opublikowane w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w ISI Web of Science dają liczbę punktów ministerialnych (MNiSW) odpowiadających najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym, nieposiadającym współczynnika Impact Factor (IF) (lista B).  Aktualnie taka publikacja może przynieść 15 punktów.

Referaty  powinny zostać sformatowane według instrukcji zamieszczonej w pliku- Wskazówki dla autorów, oraz na stronie http://www.e3s-conferences.org/for-authors

Streszczenia czy też pełne artykuły wyłącznie w języku angielskim,  należy przesłać  jako dokument MS Word na adresy:  e-mail: alicjas@imn.gliwice.pl, annak@imn.gliwice.pl. Termin nadsyłania prac, które zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych mija 1 6 czerwca 2017. Potwierdzenie przyjęcia do druku zostanie wysłane do autorów do 1 lipca 2017.

Autorzy muszą być zarejestrowani do 1 lipca  2017, aby ich streszczenia/artykuły zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych MEC2017.

Autorzy,którzy nie są zainteresowani publikacją swojego referatu w czasopiśmie  E3S Web of Conferences, proszeni są o  przesłanie referatu lub prezentacji, w dowolnej formie i języku, z zachowaniem podanych terminów czasowych. Referat zostanie ujęty w materiałach konferencyjnych na nośniku elektronicznym, zawierającym wszystkie wystąpienia i przekazany uczestnikom konferencji. Referaty należy przesyłać na adresy: alicjas@imn.gliwice.pl , annak@imn.gliwice.pl 

Tradycyjnie w trakcie konferencji zostaną wręczone młodym naukowcom nagrody za najlepszy referat.

Rejestracji można dokonać przez stronę konferencji, www.mec2017.selsite.pl ,  lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

do konferencji
pozostało
  • 0
    dni
  • 0
    godzin
  • 0
    minut
zarejestruj się jako uczestnik konferencji
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij