Ważne datyTermin nadsyłania pełnych tekstów artykułów
został wydłużony do 31 lipca 2019!!!

15 sierpnia 2019  - zgłaszanie zrecenzowanych i poprawionych artykułów

5 września 2019 - publikacja drugiego informatora z programem konferencji

 

Zgłoszenia referatów

Tematyka zgłaszanych artykułów powinna dotyczyć zagadnień z dziedziny szeroko rozumianej przeróbki surowców mineralnych oraz fizykochemicznych podstaw procesów mineralurgicznych, bio- i hydrometalurgii, ekologii, itp. Prace mogą mieć charakter zarówno podstawowy jak i utylitarny.

Ostateczna data przesyłania pełnych tekstów artykułów została przedłużona do dnia 31 lipca 2019. 

Materiały konferencyjne MEC 2018 zostaną opublikowane online jako seria IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), będąca częścią IOP Conference Series  i będą indeksowane przez ISI Web of Science. Artykuły opublikowane w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w ISI Web of Science, dają Autorowi liczbę punktów ministerialnych (MNiSW) odpowiadających najniżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik IF. Aktualnie jest to 15 punktów. Instrukcje dla Autorów dotyczące formatowania artykułów zostaną podane na stronie konferencyjnej. Abstrakty wszystkich zgłoszonych prezentacji zostaną zebrane i rozdysponowanie wśród uczestników konferencji na nośniku elektronicznym. Pełne uczestnictwo w konferencji pozwala na opublikowanie do dwóch artykułów w materiałach konferencyjnych i przedstawienie dwóch prezentacji + jednego posteru.

Artykuły muszą być napisane w języku angielskim.

Nadesłane prace będą recenzowane według zasad obowiązujących w czasopiśmie. Zakwalifikowane do druku artykuły, po recenzji oraz po dokonaniu przez autorów poprawek wskazanych przez recenzentów i edytorów, napisane za pomocą edytora MS Word oraz wg formatu wymaganego przez wydawcę muszą być zwrócone do Redakcji pocztą elektroniczną przed 15 sierpnia 2019.

do konferencji
pozostało
  • 0
    dni
  • 0
    godzin
  • 0
    minut
zarejestruj się jako uczestnik konferencji
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij